Nyt vedrørende årskontrol blodtryk

Årskontrol for forhøjet blodtryk

Patienter med velbehandlet og ukompliceret forhøjet blodtryk vil fra 1/11 2023 til årskontrol blive set af en sygeplejerske, som er videreuddannet til at varetage din blodtryksbehandling.

Vi har vurderet, at du vil være omfattet af det nye tiltag, da din blodtrykssygdom heldigvis er velbehandlet og ukompliceret. Patienter med hjertesvigt, åreforkalkning, hjerteflimmer, sukkersyge, nyresygdom og blodpropsygdomme vil fortsat skulle ses hos lægen.

Din årskontrol vil derfor fra næste gang se ud følgende måde:

  1. Tid til forprøver med blodprøve hos sygeplejerske: Medbring altid en urinprøve til denne tid
  2. Tid til svar en uge efter hos samme sygeplejerske. Som forberedelse vil vi bede dig om via webpatient at udfylde et livsstilsskema og hjemmeblodtryksmåling over 3 dage, som vil blive sendt til dig i forbindelse med at blodprøverne bliver taget. Hjertekardiogram tages hvert 5.år eller 2. år rutinemæssigt afhængig af din alder.

Det er vigtigt for dig og os at du har har et blodtryksapparat hjemme, da forskning har vist, at blodtrykket bedst måles hjemme, og er det blodtryk som vi skal justere din behandling efter. Samtidig er det en hjælp til dig hvis du en dag føler dig utilpas, svimmel eller har hovedpine, for at kunne vurdere om det er blodtrykket, der er i ubalance. Så køb det gerne på apoteket, hvis ikke du allerede har et.

Såfremt du mener at have sygdom, der fortsat kræver lægekontakt, bedes du kontakte din vanlige læge på telefon eller e-konsultation, så vi kan revurdere din planforårskontrollen.

Tiltaget er lavet hos os for at bruge lægetiderne til sygdom og komplicerede årskontroller, så vi bruger klinikkens kompetencer mest hensigtsmæssigt til gavn for vores patienter.

Med venlig hilsen      Henrik og Mikael, Heidi og Anne