Åben konsultation

NYHED – ÅBEN KONS IGEN fra 1/9- 2022

Konsultation uden forudgående aftale tilbydes mandag og onsdag
eftermiddag, hvor du kan blive tilset af en læge / sygeplejerske med en akut
eller anden simpel problemstilling. Vi søger at mindske ventetid på konsultation
og køen i telefontiden

Registrér dig fra 14-15 og oplys til sekretæren henvendelsesårsagen.

Hos lægen vurderes fx:
• feberbørn
• mavepine
• ledsmerter
• ondt i ryggen
• gynækologisk vurdering
• udslæt
• diarre
• hoste /ørepine

Lægen kan ikke i den åbne
konsultationstid foretage årskontrol
af kronisk sygdom, graviditet eller
børneundersøgelser, samtaler, eller
konsultation der kræver tolk,
medicingennemgang, forsikrings- eller
kommuneattester.

Hos sygeplejersken
• blodprøvetagning
• så rbehandling
• halsbetændelse
• øjenbetændelse
• celleprøve og undersøgelse for
blærebetændelse eller kønssygdom.

Sygeplejersken kan ikke lave
årskontrol for kroniske sygdomme
eller andre mere tidskrævende
undersøgelser i den åbne konsultationstid.

Konsultationen forventes at vare 5-7 minutter. Ventetiden kan være meget
forskellig fra dag til dag, og man kan ikke anmode om at komme til en
bestemt læge eller sygeplejerske i den åbne konsultationstid.

Tilbuddet om å ben konsultation er til dig, der ønsker en hurtig vurdering eller
behandling af et konkret helbredsproblem uden ventetid i flere uger. Du skal
altså ikke ringe i telefontiden på dagen, men blot komme i klinikken den mandag
eller onsdag, som passer dig.
I tilfælde af akut sygdom hos en af vores behandlere og i ferieperioder kan der
være en begrænsning på patientantallet i å ben konsultation og lidt længere
ventetid på dagen må på regnes. Kommer du med tegn på luftvejssygdom
bedes du have mundbind på.

Vi håber I som patienter vil blive tilfredse med tilbuddet.

Med venlig hilsen Henrik, Mikael, Heidi og Anne