Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.30. Onsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet 16.00 – 17.00 – dog ikke i skolernes ferier, her har vi ligeledes sidste konsultation kl. 15.30

Sygebesøg køres ved behov mellem 11-12. Aftale om dette skal træffes senest kl. 10.00

Lægerne har på skift akutfunktion. En akuttid skal forinden aftales telefonisk.