Influenzavaccination 2023 udføres ikke af praktiserende læger.

Der er i år ikke indgået aftale om, at de praktiserende læger skal give influenzavacciner eller covid-vacciner. Dvs at det varetages at vaccinecentre. Det forventes at der udsendes info-materiale fra regionen.