Influenzavaccination

Vaccinationsperiode: Fra 1/10-21 til 15/1-22

Vaccinationer i klinikken efter forudgående aftale (du kan altså IKKE bare møde op i klinikken ). Har du en anden aftale hos sygeplejerske eller læge, kan det ofte gøres i forbindelse med dette.

Influenzavaccination til selvbetaler:
Koster 250 kr. Disse vacciner kan først gives fra d. 24/10-21

Gratis influenzavaccination:
Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper.
Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination 2021 ?

Herunder kan du se, hvem der er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination hvert år fra den 1. oktober til 15. januar:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  - Kronisk lungesygdom
  - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - Diabetes 1 eller 2
  - Medfødt eller erhvervet immundefekt
  - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - Kronisk lever- og nyresvigt
  - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >30
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2-6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Da personer over 85 år skal have en speciel influenzavaccination, er det ikke muligt at vaccinere før fra uge 42 med denne, da vaccinen først frigives der. Det er hvad der lige p.t. er meldt ud . Følg med på hjemmesiden ved ændringer.

Vaccinationer i klinikken efter forudgående aftale (du kan altså IKKE bare møde op i klinikken ). Har du en anden aftale hos sygeplejerske eller læge, kan det ofte gøres i forbindelse med dette.