Influenzavaccination

Vaccinationsperiode: Fra 1/10-20 til 28/2-21

27/10-20 Det er igen muligt at vaccinere for influenza.

Privat Influenzavaccination:
Inklusiv vaccinationshonorar specialtilbud kr. 250,00

Gratis influenzavaccination:
Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper.
Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:- kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket lungefunktion på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.
 • Sundhedspersoner

Da personer over 85 år skal have en speciel influenzavaccination, er det ikke muligt at vaccinere før efter uge 42 med denne, da vaccinen først frigives der. Det er hvad der lige p.t. er meldt ud (9/9-20) – nærmere info følger når vi modtager dette fra Statens Seruminstitut.

Vaccinationsdatoer i klinikken efter forudgående aftale (du kan altså IKKE bare møde op i klinikken som tidligere grundet coronasituationen):