Sundhedsforsikring

Hvis lægen vurderer at der er indikation for at henvise til et offentligt behandlingstilbud, udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge den i det offentlige system eller til brug i en sundhedsforsikring. Tilkendegiver patienten under konsultationen, at en privat sundhedsforsikring ønskes bragt i anvendelse, medgives patienten en kopi af henvisningen.

Henvender patienten sig efter konsultation og efter udstedt henvisning og oplyser at han vil bruge sin private sundhedsforsikring udskrives henvisningen og kan afhentes.